• Aqueuille
  • Noalle
  • Patoué é aminichtratsión peblécca: eunna initsiativa da quemeunna dé Valtornéntcha

Patoué é aminichtratsión peblécca: eunna initsiativa da quemeunna dé Valtornéntcha

04 février 2016

(patoué dé Bretsón)


Volén signalé l'éntéressanta initsiativa dé l'aminichtratsión quemenala dé Valtornéntcha, qu'a l'a tserdù dé impié o Francoprovensal - contre o Fransé é o Tayàn - pé le chè cartel dé ségnalatsión.